Przejdź do treści
Strona główna » Obniżenie wpłat na PFRON

Obniżenie wpłat na PFRON

Obniżenie wpłat na PFRON (odpis PFRON) wspiera firmy poprzez zamianę części wydatku na fundusz na zakup usług i produktów przydatnych firmie. Jest to także wsparcie osób z niepełnosprawnością, które wytwarzają te usługi i produkty – w ten sposób czują się potrzebni i przydatni.

Obniżenie wpłat na PFRON - jak uzyskać odpis na fundusz?

Jak obniżyć wpłaty na PFRON?

Pracodawcy, którzy chcą obniżyć wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), mogą skorzystać z określonych rozwiązań prawnych. Jednym z nich jest zakup usług od pracodawców zatrudniających odpowiednią liczbę osób z niepełnosprawnościami. Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowicy spełnia te kryteria, co w praktyce oznacza, że współpracując z nami np. zlecając niszczenie dokumentów czy utrzymanie zieleni albo sprzątanie biur i hal możesz zmniejszyć wpłaty do PFRON.

Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowicy spełnia te warunki. Oferujemy możliwość obniżenia wpłat na PFRON poprzez zakup naszych produktów lub usług. Aby skorzystać z obniżenia, należy udokumentować zakup fakturą i uregulować należności za zakup w terminie. Po zakupie ZAZ wystawia odpowiednie dokumenty, które pozwalają na zmniejszenie wpłat na PFRON w Waszej firmie.

Które usługi mogą obniżyć wpłaty na PFRON?

Mamy 5 pracowni, w których pracuje 35 osób z niepełnosprawnościami. Każda z tych pracowni oferuje inne usługi, które mogą być przydatne w Twojej firmie. Możesz zlecić nam niszczenie dokumentów (zgodnie z RODO), sprzątanie biur, utrzymanie zieleni, porządkowanie, wykonanie gadżetów reklamowych lub druk materiałów reklamowych. Tutaj znajdziesz ofertę Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowicy.

Kto może ubiegać się o obniżenie wpłat na PFRON?

Obniżenie wpłat na PFRON jest możliwe dla pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników na pełen etat, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych według przepisów prawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Szczegóły są dokładnie opisane w tym artykule. Wasza księgowa może dokładnie obliczyć korzyści, jakie możecie uzyskać ze współpracy z nami.